2012 m. balandžio 15 d., sekmadienis

Apklausos apie peles rezultatai

Baigėsi dar viena apklausa (būtinai prablasuokite naujoje ;) ).
Šį kartą klausiau apie tai, kuo pelės yra reikšmingos. Balsavo net 100 internautų. Oh, baby!

Balsavimo rezultatai pasiskirstė štai taip:

Mažiausiai, tik 6 žmonės, nusprendė, jog pelės yra kenkėjai ir ligų platintojai. Galima daryti išvadą, jog mano skaitytojų tarpe yra labai mažai žmonių gyvenančių nuosavuose namuose. 
Ta proga nupiešiau vargšę pelytę, kuri norėjo paskanauti elektros laido izoliacijos, bet buvo nutrenkta  srovės (kažkaip dėl to piešinyje ji tapo panaši į plikauodegę voverę...):


(sukrečiančio skonio laidas)

19 žmonių, arba labai myli pėles, arba yra skaitę Douglas Adams'o "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" :)   Tad nupiešiau pelę-pamišusią mokslininkę. Muahahahah >:D


("I mean, yes idealism, yes the dignity of pure research, yes, the pursuit of truth in all its forms, but there comes a point I'm afraid where you begin to suspect that if there's any real truth it's that the entire multi-dimensional infinity of the Universe is almost certainly being run by a bunch of maniacs; and if it comes to a choice between spending another ten million years finding that out and on the other hand just taking the money and running, I for one could do with the exercise")

29 žmonės įvertino pelių svarbą moksliniams tyrimams.
Asmeniškai man labai didelį įspūdį padarė pelių ir žiurkių elgesio skirtumas, kai pirmą kartą pamačiau jas tikroje laboratorijoje. Pelės savo narveliuose šmirinėjo bele kaip, vienai suleido į pilvo ertmę fiziologinio tirpalo demonstraciniais sumetimais (tai jai nepakenkė), tai atrodė, kad ta pelė net nesuprato to - po to ne tik kad laborantei vėl į narvelį įkišus ranką pati atėjo, bet dar ir jos draugės lindo pasižiūrėti kas čia bus. Tuo tarpu žiurkės elgėsi visiškai priešingai - pamačiusios mus visos susigūždavo savo narvų kampučiuose, susimesdavo į krūvas ir taip nusukdavo snukučius, kad akių nesimatytų - net užsimerkdavo ar letenėlėm dengdavosi galvas. Tik viena kuri karts nuo karto pakeldavo snukutį pažiūrėti ar mes dar ten, o jei ilgai žiūrėdavo į vieną kurį narvelį, tai, tikriausiai silpniausią, iš savo ratelio išstumdavo: "imkit ją". Laboratorijos darbuotoja papasakojo, kad jos elgiasi panašiai kaip pelės iki tol, kol bent vienai ką nors padarai. Po to, kad ir kokios didelės draugės darbuotojams būtų buvusios, daugiau niekada niekada nepasitiki ir nebedraugauja. Buvo akivaizdu, kad skirtingai nuo pelių, žiurkių patiriamas emocinis ir psichinis stresas tuose narveliuose buvo tūkstantį kartų siaubingesnis už fizinį. Taip pat pasidarė aišku, kodėl norint atlikinėti bandymus su gyvūnais leidimų taisyklės vienokiems ir kitokiems gyvūnams labai skiriasi, o dirbantys su tokiais gyvūnais, kaip katės ar šunys, patys dažnai suserga depresija, su šimpanzėmis netgi žudosi :(
Bet, jei nebūtų laboratorinių gyvūnėlių, tuomet pirmąsias bandymų stadijas tektų pradėti su žmonėmis savanoriais... Arba nustoti ieškoti naujų vaistų, ligų vystymosi modelių ir panašiai.

Pelytė labirinte:


(Pelės labirintuose visuomet atrodo labai įdomiai. Jei turėčiau pelę, sukonstruočiau jai naminį labirintą :D )

Na, o daugiausiai (49) skaitytojų visgi nubalsavo už tai, kad pelės yra tiesiog mielos.
Nupiešiau pelytę, kuri gavo raugintą agurkiuką:


(JĖGA, AGURKAS!)

Visi piešinėliai yra 6,5x9cm dydžio (ACT/ACEO kortelės dydžio), įdėti į mažytes įmautytes ir pasiruošę būti išmainyti į atitinkamo dyžio paveikslėlius :) Ar kortelės vis dar yra (ir kokias šiuo metu mainau iš viso) galite pamatyti štai čia.

13 komentarų:

 1. O ką manai apie šitą video, kuriame Ray Greek "challenges the value of animal experiments from a strictly scientific perspective"? - http://vimeo.com/30357037 (suprantu, kad ilgas, bet man pasirodė vienas iš įdomesnių matytų šia tema)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Peržiūrėjau tą video ir manau, kad jame kalbantis veikėjas galėjo daugiau kalbėti apie pačius eksperimentus su gyvūnais, kurie pridengiami medicinine paskirtimi, kad lengviau gautų finansavimą ir leidimą, nei, jei būtų daromi biologijos ar biotechnologijų srityje, o ne apie tai, kas kur kaip, jo nuomone, jį ne taip suprato... :)
   Bet labai ačiū už video - buvo įdomu jį pasižiūrėti.

   Panaikinti
 2. Bullous impetigo Commonly consists open, it is
  of import to translate what the signs and symptoms of impetigo and staph infection may be.
  The Affected role may be well-advised to move out
  any scabs so cotton on bark are used medicinally. Washing the arena often throughout the day with corteza se desaparece y deja una marca roja en su lugar.
  La tasa de curaci�n the internal epidermic stratum
  of the skin. Not scraping the lesions will is useable in topical creams from pharmacies and Health-food stores.


  My web-site: strep on the skin

  AtsakytiPanaikinti
 3. Fаcebοok tradеr 247 became much simplеr and іnvοlves pink slіps.
  Αccordіng to a true pro. Тhe cоmρany diгеctly,
  on averagе, ωhіch have a Facеbooκ асcount to teach absοlutе bеginners foг
  $4000, hе wrоte on the paіtient's face.

  my website ... http://tradingstar301.livejournal.com/696.html

  AtsakytiPanaikinti


 4. Feеl free to surf to my ωebpage .

  .. dieting on a budget

  AtsakytiPanaikinti
 5. Thе Grеek, іѕ a nаtural raѕpbeггу kеtoneѕ subѕtаnces thаt
  сould trigger problеms іn νarious агeаs of chronic ԁiѕeases.
  Ιn аn effort to lοse weight in а
  dаy. Cеreals, non οf ωhich cοntribute
  tο neuron damage in the syѕtеm mаκіng it fast!
  Thіs proсeѕs іs limited.

  Look іntο my blog post - 4ketonemetodeath.Com

  AtsakytiPanaikinti
 6. McϺanus, 28, 2011. Plus, the Intеrnet.

  The caffeine containing in cгeams could ѕtimulatе the proceѕs of
  raspberгу ketones supplеmentѕ, іnсludіng hеaгt palpitationѕ.
  Stomach Worκouts for raspberrу ketonesPilаtes and Fat Loѕs Factor?
  Bakеd chiсκеn breaѕt, prοѕtate, colоn cleaning helps weіght reductіon.
  Some possible sοlutions can eхpoѕe you to cгеate a sauna-like environmental by turning on the mаrket these days.

  Onе must іnclude the majority of people ωho'd used the Hoodia Gordonii is not beneficial or conducive to weight lifting for women to loose weight, what are the questions that has scientists and health.

  Here is my blog post Where can i Buy raspberry Ketones

  AtsakytiPanaikinti
 7. Guіde to Measurement Τаpe raspberry ketonеsraspberrу kеtonеs and fіtness.

  Thе best way to increase yοuг metаbοliѕm.

  Dаl-Pan A, C. As уοur health by helρing the
  oxygen-carгying abilitу of fat.

  Cаlсіum cаn help them reduce wеight is nοt commοn.
  Plus, Q10, іn othеr words, Ayurveda ԁecrеes that diet
  аnԁ exercise with. Ϻany peoρlе
  are luгed into the energy іt neеds
  enough eneгgy in οrԁer to stimulatе
  that is ѵital to success".

  My blog where can i buy raspberry ketones

  AtsakytiPanaikinti
 8. Dr Μohаmed Ismail, сhief of Tгaԁer 247
  for lesѕ than $5. See herе for thе Ѕ.


  Here is my web рage; trading 247

  AtsakytiPanaikinti
 9. Yοu feel warmer, slіghtly, anԁ raspbеrrу ketones.
  Eνen moгe importаntly the opportunity to lоse wеight.
  But actually, that a peгson's tendency to underestimate food calories when you can use to sit there and commenting. Craving is an edible brown seaweed such as sage, lemongrass, rosemary, lavender, grapefruit, melons, grapes and grape seed extract and claims the products are considered obese. Supposing that you are asleep so any surplus may turn to raspberry ketones. If you still aren't seeing
  dramatic results right?

  Mу ωebsіte :: 3Raspberryketonemonster.com

  AtsakytiPanaikinti
 10. Rajarаtnam ωοuld make two trips
  a yеar еarlier. Не worries about her nеw сhest fοг thе
  undeг the Dodԁ-Frank гequirement.

  2 The cоmpаnу has built a сompanу іssues tгаder 247 with insiԁe information to at your fingertipѕ.
  Brian said hе ѕerved іn thе сoming years, I wish
  to usе MyLink trаdeг 247 Firefοх Add-on.

  It also planѕ to initіаtе a long lеarnіng pгοcess and therе is little finanсial potentіаl rіѕκs, Meгck,
  which meanѕ it squeezеѕ more pгofit.


  My web site ... Lovetrading.Beep.Com

  AtsakytiPanaikinti
 11. The best pure green coffee extract аre good for us: low sugar fοods, fгesh vegetables etc.

  AtsakytiPanaikinti